EkumenickýRút3,17

Rút 3:17

a do­dala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal a po­vedal: K svojej svok­re sa ne­môžeš vrátiť na­práz­dno!


Verš v kontexte

16 Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej po­vedala všet­ko, čo pre ňu ten muž urobil, 17 a do­dala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal a po­vedal: K svojej svok­re sa ne­môžeš vrátiť na­práz­dno! 18 Noémi jej po­vedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedoz­vieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať po­koj, kým to ešte dnes nedokončí.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal, lebo mi povedal: Ne­prij­di s prázd­nym ku svojej svok­re.

Evanjelický

17 Po­vedala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal, lebo mi po­vedal: Ne­môžeš sa vrátiť na­práz­dno ku svojej svok­re!

Ekumenický

17 a do­dala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal a po­vedal: K svojej svok­re sa ne­môžeš vrátiť na­práz­dno!

Bible21

17 Na­ko­nec řek­la: „Dal mi těch­to šest měr ječ­mene se slovy: ‚Ať se ke své tchy­ni ne­vrátíš s prázdnou.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček