EkumenickýRút3,16

Rút 3:16

Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej po­vedala všet­ko, čo pre ňu ten muž urobil,


Verš v kontexte

15 Ešte do­dal: Podaj plášť, čo máš na sebe, a pod­rž ho. Ona mu ho pod­ržala, Bóaz jej na­meral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. Po­tom od­išiel do mes­ta. 16 Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej po­vedala všet­ko, čo pre ňu ten muž urobil, 17 a do­dala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal a po­vedal: K svojej svok­re sa ne­môžeš vrátiť na­práz­dno!

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A tak prišla ku svojej svok­re, ktorá jej riekla: Čo je s tebou, moja dcéro? A poroz­právala jej všet­ko, čo jej učinil ten muž.

Evanjelický

16 Keď prišla ku svok­re, tá sa jej spytovala: Čo je s tebou, dcéra moja? Oznámila jej všet­ko, čo jej učinil onen muž.

Ekumenický

16 Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej po­vedala všet­ko, čo pre ňu ten muž urobil,

Bible21

16 Když se Rút vrá­ti­la ke své tchy­ni, ta se ze­pta­la: „Jak jsi poří­di­la, dcero?“ A tak jí vy­právě­la všech­no, co pro ni ten muž udělal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček