EkumenickýRút3,15

Rút 3:15

Ešte do­dal: Podaj plášť, čo máš na sebe, a pod­rž ho. Ona mu ho pod­ržala, Bóaz jej na­meral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. Po­tom od­išiel do mes­ta.


Verš v kontexte

14 Rút mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže rozo­znať človek človeka, Bóaz totiž po­vedal: Nech sa ni­kto nedoz­vie, že do hum­na prišla žena. 15 Ešte do­dal: Podaj plášť, čo máš na sebe, a pod­rž ho. Ona mu ho pod­ržala, Bóaz jej na­meral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. Po­tom od­išiel do mes­ta. 16 Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej po­vedala všet­ko, čo pre ňu ten muž urobil,

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom riekol: Daj sem šatu, ktorá je na tebe, a drž ju. A za­držala ju. A na­meral jej šesť mier jačmeňa a vy­ložil na ňu. Po­tom vošiel do mes­ta.

Evanjelický

15 A do­dal: Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a pod­rž ho! Pod­ržala ho. Po­tom na­meral šesť mier jačmeňa a naložil jej ho. A ona od­išla do mes­ta.

Ekumenický

15 Ešte do­dal: Podaj plášť, čo máš na sebe, a pod­rž ho. Ona mu ho pod­ržala, Bóaz jej na­meral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. Po­tom od­išiel do mes­ta.

Bible21

15 Ře­kl jí také: „Na­stav pláštěnku a podrž ji.“ A když ji na­stavi­la, odměřil jí šest měr ječ­mene. Když jí je naložil, ode­šel do měs­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček