EkumenickýRút2,7

Rút 2:7

Po­vedala mi: Chcela by som zbierať a paber­kovať, čo zo snopov zo­stane po žen­coch. Prišla a od rána je tu až do­siaľ. Len chvíľu si od­dých­la.


Verš v kontexte

6 Sluha, ktorý do­hliadal na žen­cov, po­vedal: Táto mladá žena je Moábčan­ka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí. 7 Po­vedala mi: Chcela by som zbierať a paber­kovať, čo zo snopov zo­stane po žen­coch. Prišla a od rána je tu až do­siaľ. Len chvíľu si od­dých­la. 8 Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paber­kovať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale drž sa len mojich služob­níc!

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­vedala: Do­voľ, prosím, žeby som sbierala a brala medzi snopami za žen­cami. A tedy prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, k­rome že toto čosi máličko bola pobudla doma.

Evanjelický

7 a po­vedala: Chcela by som zbierať a zhromažďovať klasy medzi snopami za žen­cami! Prišla a zo­stala tu od rána až doteraz. A ne­od­počívala doma ani chvíľku.

Ekumenický

7 Po­vedala mi: Chcela by som zbierať a paber­kovať, čo zo snopov zo­stane po žen­coch. Prišla a od rána je tu až do­siaľ. Len chvíľu si od­dých­la.

Bible21

7 Pta­la se: ‚­Moh­la bych jít za žen­ci a paběr­kovat mezi snopy?‘ Co přiš­la, je na no­hou, od rá­na až do­teď, jen na chvilku si odpočala.“

EkumenickýRút2,7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček