EkumenickýRút2,17

Rút 2:17

Rút teda paber­kovala na poli až do večera a keď naz­bierané klasy vy­mlátila, bola to asi éfa jačmeňa.


Verš v kontexte

16 Sch­vál­ne jej navyťahuj­te klasy aj zo snopov a nechaj­te tak. Nech ich zbiera, ne­ok­rikuj­te ju! 17 Rút teda paber­kovala na poli až do večera a keď naz­bierané klasy vy­mlátila, bola to asi éfa jačmeňa. 18 Vzala to, od­nies­la do mes­ta a ukázala svok­re, čo naz­bierala. Po­tom jej dala aj zvyšok svoj­ho jed­la, z ktorého sa sama na­sýtila.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak sbierala na poli až do večera. A keď vy­mlátila to, čo na­sbierala, bolo toho tak asi efa jačmeňa.

Evanjelický

17 Tak zbierala na poli až do večera. Keď vy­mlátila, čo naz­bierala, bola toho éfa jačmeňa.

Ekumenický

17 Rút teda paber­kovala na poli až do večera a keď naz­bierané klasy vy­mlátila, bola to asi éfa jačmeňa.

Bible21

17 A tak na tom poli paběr­kova­la až do veče­ra. Co na­sbíra­la, po­tom vy­mlá­ti­la a byla toho ce­lá efa ječ­mene.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček