EkumenickýRút2,15

Rút 2:15

Po­tom vstala a šla zbierať klasy. Bóaz dal sluhom príkaz: Nechaj­te ju paber­kovať a do­voľte jej zbierať aj medzi snop­mi.


Verš v kontexte

14 Keď bol čas jed­la, Bóaz jej po­vedal: Poď sem a jedz, vez­mi si chlieb a po kús­koch si ho na­máčaj vo vín­nom oc­te. Keď si pri­sad­la k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najed­la do­sýta a ešte jej aj zvýšilo. 15 Po­tom vstala a šla zbierať klasy. Bóaz dal sluhom príkaz: Nechaj­te ju paber­kovať a do­voľte jej zbierať aj medzi snop­mi. 16 Sch­vál­ne jej navyťahuj­te klasy aj zo snopov a nechaj­te tak. Nech ich zbiera, ne­ok­rikuj­te ju!

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď vstala, aby sbierala, pri­kázal Boaz svojim sluhom a riekol: Keby sbierala i medzi snopami, neb­lížte jej.

Evanjelický

15 Keď vstala zbierať klasy, Bóaz pri­kázal svojim sluhom: Vy ju nezahan­buj­te! Nech zbiera aj medzi snop­mi!

Ekumenický

15 Po­tom vstala a šla zbierať klasy. Bóaz dal sluhom príkaz: Nechaj­te ju paber­kovať a do­voľte jej zbierať aj medzi snop­mi.

Bible21

15 Po­tom šla znovu paběr­kovat a Boáz svým služebníkům přikázal: „Nech­te ji sbírat mezi snopy, ne­braň­te jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček