EkumenickýRút2,10

Rút 2:10

Vtedy Rút pad­la tvárou na zem, po­klonila sa a po­vedala: Čím som si zís­kala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzin­ka?


Verš v kontexte

9 Po­zoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Pri­kázal som sluhom, aby sa ťa nedot­kli! Keď budeš smäd­ná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načer­pali sluhovia. 10 Vtedy Rút pad­la tvárou na zem, po­klonila sa a po­vedala: Čím som si zís­kala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzin­ka? 11 Bóaz jej od­vetil: Oznámili mi všet­ko, čo si po smr­ti svoj­ho muža urobila pre svoju svok­ru, ako si opus­tila ot­ca, mat­ku i rod­nú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si pred­tým ne­poz­nala.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A ona padnúc na svoju tvár po­klonila sa k zemi a riek­la mu: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach, aby si sa znal ku mne, keď som ja cudzozem­ka?

Evanjelický

10 Vtedy pad­la na tvár, po­klonila sa až k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal? Veď ja som cudzin­ka!

Ekumenický

10 Vtedy Rút pad­la tvárou na zem, po­klonila sa a po­vedala: Čím som si zís­kala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzin­ka?

Bible21

10 Rút padla na tvář a poklo­ni­la se až k zemi se slovy: „Če­mu vděčím za tu las­kavost, že se ke mně znáš? Vž­dyť jsem cizinka.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček