EkumenickýRút1,9

Rút 1:9

Nech každej z vás do­praje Hos­podin náj­sť si muža a spokoj­ný život v jeho dome. Po­tom ich po­boz­kala. Ony sa hlasito rozp­lakali.


Verš v kontexte

8 Noémi vtedy obi­dvom svojim ne­ves­tám po­vedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Nech je k vám Hos­podin taký lás­kavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne! 9 Nech každej z vás do­praje Hos­podin náj­sť si muža a spokoj­ný život v jeho dome. Po­tom ich po­boz­kala. Ony sa hlasito rozp­lakali. 10 Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin nech vám dá, aby ste našly od­počinok každá v dome svoj­ho muža! A boz­kala ich. Na to po­z­dvih­ly svoj hlas a plakaly.

Evanjelický

9 Nech vám Hos­podin dá náj­sť spočinutie, každej v dome jej manžela! Nato ich po­boz­kala, a ony sa hlas­no rozp­lakali.

Ekumenický

9 Nech každej z vás do­praje Hos­podin náj­sť si muža a spokoj­ný život v jeho dome. Po­tom ich po­boz­kala. Ony sa hlasito rozp­lakali.

Bible21

9 Kéž vám obě­ma Hos­po­din dá nový do­mov a manžela.“ Políbila je na roz­loučenou, ale ony se hla­si­tě roz­pla­kaly.

EkumenickýRút1,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček