EkumenickýRút1,3

Rút 1:3

Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi,


Verš v kontexte

2 Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­ratejčania z judského Bet­lehema. Prišli na Moáb­ske polia a tam sa usadili. 3 Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi, 4 ktorí sa oženili s Moábčankami. Jed­na sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi desať rokov.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Elimelech, muž Na­omin, zo­mrel, a zo­stala ona a jej dvaja synovia.

Evanjelický

3 Po­tom zo­mrel Noémin manžel Elímelech, a ona os­tala s obi­dvoma syn­mi.

Ekumenický

3 Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi,

Bible21

3 Eli­me­lech, No­emin muž, pak zemřel a ona zůsta­la sama se dvě­ma sy­ny.

EkumenickýRút1,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček