EkumenickýRút1,2

Rút 1:2

Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­ratejčania z judského Bet­lehema. Prišli na Moáb­ske polia a tam sa usadili.


Verš v kontexte

1 Za vlády sud­cov sa stalo, že v krajine na­stal hlad. Vtedy is­tý muž z judského Bet­lehema spolu so svojou ženou a oboma syn­mi od­išiel bývať ako cudzinec na Moáb­ske polia. 2 Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­ratejčania z judského Bet­lehema. Prišli na Moáb­ske polia a tam sa usadili. 3 Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi,

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Na­oma a mená jeho dvoch synov Mach­lón a Kil­jon, Ef­raťania, z Bet­lehema Júdov­ho. A prij­dúc do moáb­skeho kraja boli tam.

Evanjelický

2 Muž sa volal Elímelech, jeho manžel­ka bola Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­raťania z jud­ského Bet­lehema. Prišli na moáb­ske stráne a os­tali tam bývať.

Ekumenický

2 Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­ratejčania z judského Bet­lehema. Prišli na Moáb­ske polia a tam sa usadili.

Bible21

2 Ten muž se jmenoval Eli­me­lech, jeho že­na No­emi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraim­ci z jud­ského Bet­lé­ma. Přiš­li do moáb­ského kraje a byd­le­li tam.

EkumenickýRút1,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček