EkumenickýRút1,19

Rút 1:19

Šli teda spolu, až prišli do Bet­lehema. Po príchode do Bet­lehema sa k nim zhŕk­lo celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?


Verš v kontexte

18 Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať. 19 Šli teda spolu, až prišli do Bet­lehema. Po príchode do Bet­lehema sa k nim zhŕk­lo celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi? 20 Ona im od­povedala: Už ma ne­volaj­te Noémi, volaj­te ma Mára, lebo Všemohúci mi pri­pravil veľa tr­p­kos­tí.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak išly obe spolu, až prišly do Bet­lehema. A stalo sa, keď prišly do Bet­lehema, že sa vzrušilo celé mes­to pre ne, a vravely: Či je to Naoma?

Evanjelický

19 Po­tom obe šli, až došli do Bet­lehema. Keď došli do Bet­lehema, vzrušilo sa pre ne celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?

Ekumenický

19 Šli teda spolu, až prišli do Bet­lehema. Po príchode do Bet­lehema sa k nim zhŕk­lo celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?

Bible21

19 A tak šly obě spo­lu, až došly k Betlému. Když do­razi­ly do Bet­lé­ma, na­stal kvů­li nim po ce­lém městě roz­ruch. „To je pře­ce Noemi!“ říkaly že­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček