EkumenickýRút1,18

Rút 1:18

Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať.


Verš v kontexte

17 Kde zo­mrieš ty, tam zo­mriem i ja a tam budem po­chovaná! Nech ma Hos­podin po­tres­ce, ako chce a nech ešte pri­dá, ak by ma od teba od­lúčilo niečo iné než sm­rť. 18 Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať. 19 Šli teda spolu, až prišli do Bet­lehema. Po príchode do Bet­lehema sa k nim zhŕk­lo celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď videla, že pev­ne stojí na tom, že poj­de s ňou, pre­stala jej hovoriť a od­hovárať ju.

Evanjelický

18 Keď Noémi videla, že si pev­ne zau­mienila ísť s ňou, pre­stala ju pre­hovárať.

Ekumenický

18 Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať.

Bible21

18 Když No­emi vi­dě­la, že se Rút pevně roz­hod­la jít s ní, přesta­la ji pře­mlou­vat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček