EkumenickýRút1,17

Rút 1:17

Kde zo­mrieš ty, tam zo­mriem i ja a tam budem po­chovaná! Nech ma Hos­podin po­tres­ce, ako chce a nech ešte pri­dá, ak by ma od teba od­lúčilo niečo iné než sm­rť.


Verš v kontexte

16 Rút však po­vedala: Nenúť ma, aby som ťa opus­tila a od­vrátila sa od teba. Kam­koľvek pôj­deš ty, ta pôj­dem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. 17 Kde zo­mrieš ty, tam zo­mriem i ja a tam budem po­chovaná! Nech ma Hos­podin po­tres­ce, ako chce a nech ešte pri­dá, ak by ma od teba od­lúčilo niečo iné než sm­rť. 18 Keď Noémi videla, že Rút je pev­ne roz­hod­nutá ísť s ňou, pre­stala na ňu naliehať.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hos­podin a tak nech pri­dá, že iba smrť ma od­lúči od teba.

Evanjelický

17 Kde ty zo­mrieš, zo­mriem i ja, a tam chcem byť po­chovaná! Tak nech mi učiní Hos­podin, ba nech ešte pri­dá: len sm­rť ma roz­lúči s tebou!

Ekumenický

17 Kde zo­mrieš ty, tam zo­mriem i ja a tam budem po­chovaná! Nech ma Hos­podin po­tres­ce, ako chce a nech ešte pri­dá, ak by ma od teba od­lúčilo niečo iné než sm­rť.

Bible21

17 Kde zemřeš, tam zemřua kles­nu do hrobu. Toto ať mi učiní a při­dá Hospodin: jen smrt mě s te­bou rozdělí!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček