EkumenickýRút1,14

Rút 1:14

Po­tom sa znova hlasito rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru a vrátila sa, ale Rút zo­stala s ňou.


Verš v kontexte

13 čakali by ste az­da, kým doras­tú? Mali by ste sa pre­to zdržiavať a ne­vydať sa? To nie, dcéry moje! Veď moja tr­p­kosť je väčšia ako vaša, lebo Hos­podinova ruka doľah­la na mňa. 14 Po­tom sa znova hlasito rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru a vrátila sa, ale Rút zo­stala s ňou. 15 Vtedy Noémi po­vedala: Po­zri, tvoja švag­riná sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou!

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy po­z­dvih­núc svoj hlas znova plakaly. A Orfa boz­kala svoju svok­ru a odišla, ale Ruť sa jej držala.

Evanjelický

14 Po­tom sa znova na­hlas rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru na roz­lúčku, ale Rút pri nej os­tala.

Ekumenický

14 Po­tom sa znova hlasito rozp­lakali. Orpa po­boz­kala svok­ru a vrátila sa, ale Rút zo­stala s ňou.

Bible21

14 Teh­dy se roz­pla­kaly ještě více. Orpa na­ko­nec svou tchy­ni po­lí­bi­la a ode­š­la, ale Rút se jí stále drže­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček