EkumenickýRút1,1

Rút 1:1

Za vlády sud­cov sa stalo, že v krajine na­stal hlad. Vtedy is­tý muž z judského Bet­lehema spolu so svojou ženou a oboma syn­mi od­išiel bývať ako cudzinec na Moáb­ske polia.


Verš v kontexte

1 Za vlády sud­cov sa stalo, že v krajine na­stal hlad. Vtedy is­tý muž z judského Bet­lehema spolu so svojou ženou a oboma syn­mi od­išiel bývať ako cudzinec na Moáb­ske polia. 2 Muž sa volal Elímelech, jeho žena sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia Mach­lón a Kil­jón; boli to Ef­ratejčania z judského Bet­lehema. Prišli na Moáb­ske polia a tam sa usadili. 3 Noémin muž Elímelech však zo­mrel a ona zo­stala s dvoma syn­mi,

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa vo dňoch, keď súdili sud­covia, že po­vs­tal hlad v zemi. Vtedy od­išiel nejaký muž z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil v moáb­skom kraji, on, jeho žena a jeho dvaja synovia.

Evanjelický

1 V čase, keď vlád­li sud­covia, na­stal v krajine hlad. Vtedy od­išiel is­tý muž so ženou a s dvomi syn­mi z jud­ského Bet­lehema bývať na moáb­ske stráne.

Ekumenický

1 Za vlády sud­cov sa stalo, že v krajine na­stal hlad. Vtedy is­tý muž z judského Bet­lehema spolu so svojou ženou a oboma syn­mi od­išiel bývať ako cudzinec na Moáb­ske polia.

Bible21

1 Za dnů, kdy roz­hodova­li soud­cové, na­stal v zemi hlad. Je­den muž z jud­ského Bet­lé­ma pro­to ode­šel, aby se svou manželkou a dvě­ma syny nějaký čas byd­lel v moáb­ském kra­ji.

EkumenickýRút1,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček