EkumenickýRimanom8,17

Rimanom 8:17

List Rimanom

Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kris­tovi spolu­dedičia, aby sme, ak spolu tr­píme, boli spolu aj os­lávení.


Verš v kontexte

16 Ten­to Duch sám do­svedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kris­tovi spolu­dedičia, aby sme, ak spolu tr­píme, boli spolu aj os­lávení. 18 Usudzujem totiž, že utr­penia terajšieho času sa nedajú ani porov­nať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A jest­li deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu­dedičmi Kris­tovými; akže spolu tr­píme, aby sme aj spolu boli os­lávení.

Evanjelický

17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu­dedičia Kris­tovi, ak s Ním tr­píme, aby sme s Ním boli aj os­lávení.

Ekumenický

17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kris­tovi spolu­dedičia, aby sme, ak spolu tr­píme, boli spolu aj os­lávení.

Bible21

17 A jsme-li jeho dě­ti, pak jsme i dě­dicové, to­tiž dě­dicové Boží a spo­ludě­dicové Kri­stovi. Má­me-li tedy podíl na jeho utrpení, bu­de­me mít podíl i na jeho slávě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček