EkumenickýRimanom5,9

Rimanom 5:9

List Rimanom

Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedl­není jeho kr­vou, budeme skr­ze neho za­chránení pred hnevom.


Verš v kontexte

8 No Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus zo­mrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedl­není jeho kr­vou, budeme skr­ze neho za­chránení pred hnevom. 10 Ak sme sm­rťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte ne­priateľmi, tým skôr budeme za­chránení jeho životom po tom, keď sme boli zmierení.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu.

Evanjelický

9 O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?!

Ekumenický

9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedl­není jeho kr­vou, budeme skr­ze neho za­chránení pred hnevom.

Bible21

9 Jsme-li teď jeho krví osprave­dlněni, čím spíše jím bu­de­me za­chráněni před Božím hněvem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček