EkumenickýRimanom3,4

Rimanom 3:4

List Rimanom

Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je prav­divý a každý človek luhár, ako je na­písané: Aby si bol uznaný za spravod­livého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia.


Verš v kontexte

3 Čo teda? Ak sa nie­ktorí stali ne­ver­nými, či azda ich ne­ver­nosť zruší Božiu ver­nosť? 4 Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je prav­divý a každý človek luhár, ako je na­písané: Aby si bol uznaný za spravod­livého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. 5 Ak však naša ne­spravod­livosť dáva vy­nik­núť Božej spravod­livos­ti, čo na to po­vedať? Či Boh nie je ne­spravod­livý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľud­ského zmýšľania.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Nech sa ne­stane! Ale Bôh nech je prav­divý, a každý človek lhár, ako je na­písané: Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil.

Evanjelický

4 Vôbec nie! Ale nech je Boh prav­do­vrav­ný a každý človek luhár, ako je na­písané. Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia.

Ekumenický

4 Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je prav­divý a každý človek luhár, ako je na­písané: Aby si bol uznaný za spravod­livého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia.

Bible21

4 V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude prav­do­mluvný. Jak je psáno: „Ve svých výro­cích bu­deš ospravedlněn, ve svém sou­du bu­deš vítězem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček