EkumenickýRimanom16,3

Rimanom 16:3

List Rimanom

Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Ježišovi Kris­tovi.


Verš v kontexte

2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hod­né svätých, a aby ste jej po­máhali v každej veci, v ktorej by vás po­trebovala; veď ona po­máhala mnohým, i mne samému. 3 Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Ježišovi Kris­tovi. 4 Oni pre môj život na­stavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všet­ky cir­kvi z pohanov.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­zdrav­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

3 Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Kris­tovi Ježišovi,

Ekumenický

3 Po­zdravuj­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

3 Pozdravuj­te Pri­s­cillu s Akvi­lou, mé spo­lu­pracovníky v Kri­stu Ježíši,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček