EkumenickýRimanom16,26

Rimanom 16:26

List Rimanom

jemu jedinému múd­remu Bohu, skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.


Verš v kontexte

24 Sláva tomu, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa po­sols­tva o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, ktoré nebolo od večných čias vy­slovené, 25 ale teraz sa stalo skr­ze proroc­ké Pís­ma zjav­ným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všet­ci po­hania po­slušne prijali vieru, 26 jemu jedinému múd­remu Bohu, skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 ale zjaveného teraz a oznámeného skr­ze proroc­ké pís­ma podľa nariadenia večného Boha cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami -

Evanjelický

26 teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere:

Ekumenický

26 jemu jedinému múd­remu Bohu, skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

Bible21

26 ale nyní je zje­veno, a pod­le nařízení věčného Boha je skrze pro­ro­cká Písma ozná­meno všem národům k po­s­lušnosti ví­ry –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček