EkumenickýRimanom16,22

Rimanom 16:22

List Rimanom

Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­cius, ktorý som na­písal ten­to list.


Verš v kontexte

21 Po­zdravuje vás Timotej, môj spolu­pracov­ník, i Lucius, Jasón a Sósipat­ros, moji krajania. 22 Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­cius, ktorý som na­písal ten­to list. 23 Po­zdravuje vás Gájus, hos­titeľ môj i celej cir­kvi. Po­zdravuje vás Eras­tus, mest­ský šafár, a brat Kvar­tus.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Po­zdravujem Vás ja Ter­cius, ktorý som písal ten­to list, v Pánovi.

Evanjelický

22 Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­tius, ktorý píšem (ten­to) list.

Ekumenický

22 Po­zdravujem vás v Pánovi ja, Ter­cius, ktorý som na­písal ten­to list.

Bible21

22 Pozdravu­ji vás v Pánu já, Tercius, který jsem ten­to do­pis psal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček