EkumenickýRimanom13,3

Rimanom 13:3

List Rimanom

Pred­stavených sa ne­treba báť pre dob­rý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Konaj dob­ro a budeš mať od nej po­chvalu.


Verš v kontexte

2 A tak kto sa stavia proti vr­ch­nos­ti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si od­súdenie. 3 Pred­stavených sa ne­treba báť pre dob­rý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Konaj dob­ro a budeš mať od nej po­chvalu. 4 Ona je totiž Božím služob­níkom, na tvoje dob­ro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadar­mo nosí meč. Je totiž Božím služob­níkom, po­mstiteľom, vy­konávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej,

Evanjelický

3 Lebo vladári nie sú na po­strach tým, čo dob­re činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Čiň dob­re a budeš mať chválu od nej.

Ekumenický

3 Pred­stavených sa ne­treba báť pre dob­rý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Konaj dob­ro a budeš mať od nej po­chvalu.

Bible21

3 Vlád­cové pře­ce nejsou po­stra­chem pro ty, kdo ko­nají dob­ro, ale zlo. Chceš se ne­bát vlá­dy? Ko­nej dob­ro, a vláda tě po­chválí;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček