EkumenickýRimanom10,8

Rimanom 10:8

List Rimanom

Čo teda hovorí? Blíz­ko teba je Slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci,


Verš v kontexte

7 ani nehovor: Kto zo­stúpi do priepas­ti? — aby vy­viedol Kris­ta spomedzi mŕt­vych. 8 Čo teda hovorí? Blíz­ko teba je Slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci, 9 Pre­tože ak svojimi ús­tami vy­znáš Ježiša ako Pána a vo svojom srd­ci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale čo hovorí z viery spraved­livosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme.

Evanjelický

8 Ale čo hovorí Pís­mo? Blíz­ko teba je slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci; to je slovo viery, ktoré kážeme.

Ekumenický

8 Čo teda hovorí? Blíz­ko teba je Slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci,

Bible21

8 Co tedy říká? „S­lovo je ti vel­mi blízko; je ve tvých ús­tech a ve tvém srd­ci“ (to­tiž to slovo ví­ry, které káže­me).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček