EkumenickýRimanom10,4

Rimanom 10:4

List Rimanom

Veď cieľom zákona je Kris­tus, aby spravod­livosť do­siahol každý, kto verí.


Verš v kontexte

3 Pre­tože ne­poz­najú Božiu spravod­livosť a usilujú sa uplat­niť svoju spravod­livosť, ne­pod­robili sa Božej spravod­livos­ti. 4 Veď cieľom zákona je Kris­tus, aby spravod­livosť do­siahol každý, kto verí. 5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu.

Evanjelický

4 Koniec zákona je totiž Kris­tus, aby sa spravod­livos­ti do­stalo každému veriacemu.

Ekumenický

4 Veď cieľom zákona je Kris­tus, aby spravod­livosť do­siahol každý, kto verí.

Bible21

4 Kri­stus je to­tiž za­vršením Záko­na, aby byl osprave­dlněn každý, kdo věří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček