EkumenickýRimanom10,21

Rimanom 10:21

List Rimanom

No Iz­raelu hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.


Verš v kontexte

19 Pýtam sa teda: Azda to Iz­rael ne­pochopil? Už v Mojžišovi sa hovorí: Ja vzbudím vašu žiar­livosť voči tým, ktorí nie sú národom, vy­volám váš hnev voči nerozum­nému národu. 20 Izai­áš sa od­važuje po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, dal som sa po­znať tým, čo sa na mňa ne­pýtali. 21 No Iz­raelu hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale o Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral svoje ruky k ľudu ne­pos­lušnému a protirečiacemu.

Evanjelický

21 Ale Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky po ne­povoľnom a vzdorovitom ľude.

Ekumenický

21 No Iz­raelu hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

Bible21

21 O Iz­rae­li však říká: „Po ce­lý den jsem vztahoval ru­cek lidu ne­věřící­mu a vzpurnému.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček