EkumenickýRimanom10,15

Rimanom 10:15

List Rimanom

Ako budú kázať, ak nie sú po­slaní? Ako je na­písané: Aké krás­ne sú nohy tých, ktorí prinášajú radost­nú zvesť o dobrých veciach.


Verš v kontexte

14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého ne­uverili? Ako uveria v toho, o ktorom ne­počuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú kázať, ak nie sú po­slaní? Ako je na­písané: Aké krás­ne sú nohy tých, ktorí prinášajú radost­nú zvesť o dobrých veciach. 16 Ale nie všet­ci po­slúchali evan­jelium. Izai­áš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu po­sols­tvu?

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 A zase jako budú kázať, keď nebudú po­slaní? Jako je na­písané: Jaké krás­ne sú nohy tých, ktorí zves­tujú po­koj, tých, ktorí zves­tujú dob­ré veci!

Evanjelický

15 A ako budú kázať, ak nie sú po­slaní? Ako je na­písané: Aké vzác­ne sú kroky tých, čo ako evan­jelium zves­tujú [po­koj a] dob­ré veci!

Ekumenický

15 Ako budú kázať, ak nie sú po­slaní? Ako je na­písané: Aké krás­ne sú nohy tých, ktorí prinášajú radost­nú zvesť o dobrých veciach.

Bible21

15 A jak jim může někdo kázat, aniž by byl po­s­lán? Jak je psáno: „Jaká nád­herná podívanáje příchod po­s­lů dob­rých zpráv!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček