EkumenickýRimanom1,5

Rimanom 1:5

List Rimanom

Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy.


Verš v kontexte

4 a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi. 5 Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy. 6 K nim pat­ríte aj vy, ktorých po­volal Ježiš Kris­tus.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 skr­ze ktorého sme do­stali milosť a apoštols­tvo cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami za jeho meno,

Evanjelický

5 skr­ze Neho sme prijali milosť a apoštols­tvo, aby sme pre Jeho meno pri­vádzali k po­slušnos­ti vo viere všet­ky národy,

Ekumenický

5 Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy.

Bible21

5 Skrze něj a pro jeho jméno se nám do­stalo této mi­losti, to­tiž apoštolství, aby li­dé ze všech národů doš­li k po­s­lušnosti ví­ry;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček