EkumenickýRimanom1,4

Rimanom 1:4

List Rimanom

a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.


Verš v kontexte

3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva 4 a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi. 5 Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi,

Evanjelický

4 ktorý je podľa Ducha svätos­ti ustanovený od vzkriesenia z mŕt­vych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi;

Ekumenický

4 a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

4 Du­chem svatým však byl Boží Syn, jak se mo­cně ukázalo jeho vzkříšením z mrt­vých – o našem Pánu Ježíši Kri­stu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček