EkumenickýRimanom1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rimanom 1:3

List Rimanom

evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva


Verš v kontexte

2 ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach, 3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva 4 a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela

Evanjelický

3 o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z po­tom­stva Dávidov­ho,

Ekumenický

3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva

Bible21

3 Toto evange­li­um je o jeho Synu – který tělem po­cházel z Davi­dova se­mene,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček