EkumenickýRimanom1,24

Rimanom 1:24

List Rimanom

Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá.


Verš v kontexte

23 Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov. 24 Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá. 25 Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou,

Evanjelický

24 Pre­to ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vy­dal nečis­tote, aby si medzi sebou zne­ucťovali svoje telá,

Ekumenický

24 Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá.

Bible21

24 Bůh je pro­to vy­dal nečisto­tě, po níž v srd­ci touži­li, aby si navzájem przni­li tě­la,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček