EkumenickýRimanom1,20

Rimanom 1:20

List Rimanom

Lebo jeho ne­viditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božs­tvo možno od stvorenia sveta po­znávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak ne­majú ospravedl­nenie,


Verš v kontexte

19 Veď im je zjav­né, čo možno po­znať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. 20 Lebo jeho ne­viditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božs­tvo možno od stvorenia sveta po­znávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak ne­majú ospravedl­nenie, 21 pre­tože hoci po­znali Boha, ne­o­slavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upad­li do már­nos­ti a ich nerozum­né srd­ce sa za­tem­nilo.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo jeho, len smyslom duše po­chopiteľné ne­viditeľnos­ti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovor­ky.

Evanjelický

20 Lebo čo je ne­viditeľné z Neho, Jeho večná moc a božs­kosť, to od stvorenia sveta roz­jímaním môžu po­zorovať z Jeho diel, takže ne­majú ospravedl­nenie,

Ekumenický

20 Lebo jeho ne­viditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božs­tvo možno od stvorenia sveta po­znávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak ne­majú ospravedl­nenie,

Bible21

20 Jeho ne­vi­di­telné zna­ky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření svě­ta ro­zu­mem po­střeh­nout v jeho díle. Ne­mají tedy výmlu­vu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček