EkumenickýRimanom1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rimanom 1:2

List Rimanom

ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach,


Verš v kontexte

1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium, 2 ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach, 3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach

Evanjelický

2 za­sľúbené (Bohom) v Pís­mach svätých ús­tami Jeho prorokov

Ekumenický

2 ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach,

Bible21

2 které Bůh skrze své pro­roky již dávno za­s­lí­bil ve svatých Pís­mech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček