EkumenickýPríslovia9,3

Príslovia 9:3

Vy­slala svoje slúžky a z najvyššieho bodu mes­ta volá:


Verš v kontexte

2 Po­zabíjala dobytok, na­miešala víno aj stôl pre­strela.
3 Vy­slala svoje slúžky a z najvyššieho bodu mes­ta volá:
4 Kto je pros­toduchý, nech za­bočí sem! Nerozum­ným hovorí:

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 roz­pos­lala svoje devy a volá na naj­vyšších mies­tach výšin mes­ta:

Evanjelický

3 rozo­slala svoje slúžky a volá zo samého vr­chu mest­skej výšiny:

Ekumenický

3 Vy­slala svoje slúžky a z najvyššieho bodu mes­ta volá:

Bible21

3 Děvečky vy­s­lalaa vo­lá na městských výšinách:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček