EkumenickýPríslovia9,16

Príslovia 9:16

Kto je pros­toduchý, nech za­bočí sem! Nerozum­ným hovorí:


Verš v kontexte

15 aby po­zvala okolo­idúcich, čo kráčajú priamo svojimi ces­tami.
16 Kto je pros­toduchý, nech za­bočí sem! Nerozum­ným hovorí:
17 Ukrad­nutá voda je slad­ká, jed­lo požívané v skrytosti je chut­né.

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 Kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez roz­umu, hovorí:

Evanjelický

16 Kto je pros­tý, nech pri­stúpi sem. Komu chýba roz­um, tomu hovorí:

Ekumenický

16 Kto je pros­toduchý, nech za­bočí sem! Nerozum­ným hovorí:

Bible21

16 „Kdo je zma­tený, ať při­jde ke mně!“ Všechny ne­ro­zumné vy­zývá:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček