EkumenickýPríslovia5,8

Príslovia 5:8

Vzdiaľ od nej svoju ces­tu a ne­prib­ližuj sa k dverám jej domu,


Verš v kontexte

7 Pre­to ma teraz, synovia, počúvaj­te a ne­odk­láňaj­te sa od výrokov mojich úst.
8 Vzdiaľ od nej svoju ces­tu a ne­prib­ližuj sa k dverám jej domu,
9 aby si tak svoju česť ne­vydal iným a svoje roky surov­covi,

späť na Príslovia, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Vzdiaľ svoju ces­tu od nej a ne­prib­ližuj sa ku dveriam jej domu,

Evanjelický

8 Od­diaľ od nej svoju ces­tu a ne­prib­ližuj sa k dverám jej domu,

Ekumenický

8 Vzdiaľ od nej svoju ces­tu a ne­prib­ližuj sa k dverám jej domu,

Bible21

8 Dale­ko od ní ať vede tvá cesta, k její­mu vcho­du chraň se při­blížit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček