EkumenickýPríslovia4,18

Príslovia 4:18

Chod­ník spravod­livých je ako svet­lo brieždenia, ktorého jas pre­chádza do pl­ného dňa.


Verš v kontexte

17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia.
18 Chod­ník spravod­livých je ako svet­lo brieždenia, ktorého jas pre­chádza do pl­ného dňa.
19 Chod­ník bez­božníkov je sťa tem­nota, ne­vedia, na čom sa po­tknú.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.

Evanjelický

18 No chod­ník spravod­livých je ako ús­vit, ktorého jas ras­tie až do bieleho dňa.

Ekumenický

18 Chod­ník spravod­livých je ako svet­lo brieždenia, ktorého jas pre­chádza do pl­ného dňa.

Bible21

18 Stez­ka sprave­dlivých jak paprsek světlavíc a víc září, až se ro­ze­dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček