EkumenickýPríslovia3,5

Príslovia 3:5

Dôveruj celým srd­com Hos­podinovi a ne­spoliehaj sa na svoj roz­um.


Verš v kontexte

4 a zís­kaš si tak priazeň a dob­rú po­vesť v očiach Boha a ľudí.
5 Dôveruj celým srd­com Hos­podinovi a ne­spoliehaj sa na svoj roz­um.
6 Na všet­kých svojich ces­tách ho po­znávaj a on sám ti urov­ná chod­níky.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

Evanjelický

5 Dúfaj v Hos­podina celým svojím srd­com, a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

Ekumenický

5 Dôveruj celým srd­com Hos­podinovi a ne­spoliehaj sa na svoj roz­um.

Bible21

5 Ce­lým svým srd­cem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní ro­zum­nost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček