EkumenickýPríslovia28,17

Príslovia 28:17

Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!


Verš v kontexte

16 Vladár, čo stratil súd­nosť, spôsobuje mnoho ú­tlaku, no ten, čo nenávidí ne­op­ráv­nený zisk, bude dlho žiť.
17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!
18 Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!

Evanjelický

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až po hrob tulákom; nech ho nik ne­pod­porí.

Ekumenický

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!

Bible21

17 Člověk ob­tížený vraždou se řítí do jámy, od ta­kového ruce pryč!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček