EkumenickýPríslovia26,23

Príslovia 26:23

Ako po­strieb­rená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srd­com.


Verš v kontexte

22 Slová klebet­níka sú ako maš­kr­ty, schádzajú až na dno žalúd­ka.
23 Ako po­strieb­rená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srd­com.
24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa perami, no vo svojom vnút­ri pre­chováva lesť.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

23 Jako strieborná tros­ka, po­tia­hnutá po črepe, také sú horúce rty a p­ri tom zlé srd­ce.

Evanjelický

23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.

Ekumenický

23 Ako po­strieb­rená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srd­com.

Bible21

23 Stříbrná glazura na střepu hliněnémjsou vře­lé rty na srd­ci zlém.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček