EkumenickýPríslovia21,9

Príslovia 21:9

Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.


Verš v kontexte

8 Kľukatá je ces­ta vin­níka, ale konanie čis­tého je správ­ne.
9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.
10 Duša bez­božníka dych­tí po zle, blížny nenáj­de v jeho očiach zľutovanie.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.

Evanjelický

9 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.

Ekumenický

9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.

Bible21

9 Lepší je stěhovat se do kou­ta na stře­chu­než s haš­teřivou ženou sdílet dům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček