EkumenickýPríslovia21,8

Príslovia 21:8

Kľukatá je ces­ta vin­níka, ale konanie čis­tého je správ­ne.


Verš v kontexte

7 Bez­božníkov za­chváti záhuba, pre­tože od­mietajú konať podľa práva.
8 Kľukatá je ces­ta vin­níka, ale konanie čis­tého je správ­ne.
9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Ces­ta zločin­ného muža je pre­vrátená; ale čo do čis­tého, toho skutok je spraved­livý.

Evanjelický

8 Po­krivená je ces­ta vin­níka, kto je však čis­tý, toho skutok je priamy.

Ekumenický

8 Kľukatá je ces­ta vin­níka, ale konanie čis­tého je správ­ne.

Bible21

8 Ces­ta pod­vodníka je klikatá, povaha čis­tých je upřímná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček