EkumenickýPríslovia21,7

Príslovia 21:7

Bez­božníkov za­chváti záhuba, pre­tože od­mietajú konať podľa práva.


Verš v kontexte

6 Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.
7 Bez­božníkov za­chváti záhuba, pre­tože od­mietajú konať podľa práva.
8 Kľukatá je ces­ta vin­níka, ale konanie čis­tého je správ­ne.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Zkaza bez­božných od­vlečie aj ich samých, lebo sa vzpečujú činiť súd.

Evanjelický

7 Bez­božných zmätie vlast­né násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva.

Ekumenický

7 Bez­božníkov za­chváti záhuba, pre­tože od­mietajú konať podľa práva.

Bible21

7 Da­re­báci bu­dou smeteni vlastní krutostí; konat sprave­dlnost to­tiž odmít­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček