EkumenickýPríslovia21,31

Príslovia 21:31

Kôň je pri­pravený na deň boja, ale víťazs­tvo dáva Hos­podin.


Verš v kontexte

29 Bez­božník vy­stupuje s bezočivou tvárou, čest­ný však dáva po­zor na svoju ces­tu.
30 Nijaká múd­rosť ani roz­um­nosť, ani rada ne­platia pred Hos­podinom.
31 Kôň je pri­pravený na deň boja, ale víťazs­tvo dáva Hos­podin.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

31 Kôň je pri­pravený ku dňu boja; ale zá­chrana je Hos­podinova.

Evanjelický

31 Koňa pri­stroja na deň boja, ale víťazs­tvo je od Hos­podina.

Ekumenický

31 Kôň je pri­pravený na deň boja, ale víťazs­tvo dáva Hos­podin.

Bible21

31 Kůň bývá chys­tán pro den boje, Hospodinovo je však vítěz­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček