EkumenickýPríslovia21,3

Príslovia 21:3

Pre­sadzovať spravod­livosť a právo sa Hos­podinovi páči viac ako obeta.


Verš v kontexte

2 Človeku sa vidí každá ces­ta správ­na, lenže srd­cia po­sudzuje Hos­podin.
3 Pre­sadzovať spravod­livosť a právo sa Hos­podinovi páči viac ako obeta.
4 Po­výšenec­ký po­hľad a naduté srd­ce, hoci sú svet­lom pre bez­božníkov, sú hriechom.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 Činiť spraved­livosť a súd má radšej Hos­podin ako obeť.

Evanjelický

3 Pri­sluhovanie spravod­livos­ti a práva Hos­podinovi sa páči väčšmi ako obeť.

Ekumenický

3 Pre­sadzovať spravod­livosť a právo sa Hos­podinovi páči viac ako obeta.

Bible21

3 Když se děje sprave­dlnost a právo, Hospodin to má radě­ji než obě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček