EkumenickýPríslovia21,29

Príslovia 21:29

Bez­božník vy­stupuje s bezočivou tvárou, čest­ný však dáva po­zor na svoju ces­tu.


Verš v kontexte

28 Falošný svedok za­hynie, dob­rý po­slucháč však bude vždy vy­povedať.
29 Bez­božník vy­stupuje s bezočivou tvárou, čest­ný však dáva po­zor na svoju ces­tu.
30 Nijaká múd­rosť ani roz­um­nosť, ani rada ne­platia pred Hos­podinom.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

29 Bez­božný človek je tvr­dý vo svojej tvári; ale úp­rim­ný uváži a upraví svoju ces­tu.

Evanjelický

29 Bez­božný vy­stupuje s dr­zou tvárou, ale statočný si upevňuje ces­tu.

Ekumenický

29 Bez­božník vy­stupuje s bezočivou tvárou, čest­ný však dáva po­zor na svoju ces­tu.

Bible21

29 Da­re­bák jde a na nic nedbá, poctivý však svou ces­tu zvažuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček