EkumenickýPríslovia21,25

Príslovia 21:25

Žiados­tivosť usmr­tí leniv­ca, lebo jeho ruky sa štítia práce.


Verš v kontexte

24 Pyšný nafúkanec, nazývaný po­smešník, vy­číňa vo svojej bez­očivej pýche.
25 Žiados­tivosť usmr­tí leniv­ca, lebo jeho ruky sa štítia práce.
26 Celý deň žiada viac a viac, spravod­livý však roz­dáva a nešet­rí.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

25 Žiadosť leňocha za­bije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpečujú robiť;

Evanjelický

25 Leniv­ca usmr­tí vlast­ná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty.

Ekumenický

25 Žiados­tivosť usmr­tí leniv­ca, lebo jeho ruky sa štítia práce.

Bible21

25 Leno­cha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce ne­voní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček