EkumenickýPríslovia21,15

Príslovia 21:15

Pre­sadzovať právo je pre spravod­livého radosť, no pre páchateľov ne­právos­ti je hrôzou.


Verš v kontexte

14 Dar v skrytosti krotí hnev, ú­platok vo vrec­ku prud­kú zlosť.
15 Pre­sadzovať právo je pre spravod­livého radosť, no pre páchateľov ne­právos­ti je hrôzou.
16 Človek, čo zblúdil z cesty roz­vážnos­ti, bude spočívať v zhromaždení mŕt­vych.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Spraved­livému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú ne­právosť.

Evanjelický

15 Pri­sluhovanie práva pôsobí radosť spravod­livému, ale činiteľom ne­právos­ti hrôzu.

Ekumenický

15 Pre­sadzovať právo je pre spravod­livého radosť, no pre páchateľov ne­právos­ti je hrôzou.

Bible21

15 Po­ctivé­mu je ra­dostí pro­sazení práva, pro bídáky je to však záhu­ba.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček