EkumenickýPríslovia20,9

Príslovia 20:9

Kto môže po­vedať: Ja som si srd­ce očis­til, som čis­tý od hriechu?


Verš v kontexte

8 Kráľ, čo sedí na sud­cov­skej stolici, pre­osieva svojím zrakom všet­ko zlé.
9 Kto môže po­vedať: Ja som si srd­ce očis­til, som čis­tý od hriechu?
10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hos­podinovi.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto môže po­vedať: Očis­til som svoje srd­ce, som čis­tý od svoj­ho hriechu?

Evanjelický

9 Kto môže po­vedať: Očis­til som si srd­ce, čis­tý som od svoj­ho hriechu?

Ekumenický

9 Kto môže po­vedať: Ja som si srd­ce očis­til, som čis­tý od hriechu?

Bible21

9 Kdo může říci: Mám čis­té srdce, od hří­chu jsem se oprostil?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček