EkumenickýPríslovia20,30

Príslovia 20:30

Zraňujúce údery vy­čis­tia zlo a rany zákutia vnút­ro.


Verš v kontexte

28 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť ochraňujú kráľa, milo­sr­den­stvom podopiera svoj trón.
29 Oz­dobou mladých je ich sila, okrasou star­cov sú šediny.
30 Zraňujúce údery vy­čis­tia zlo a rany zákutia vnút­ro.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

30 Mod­riny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútor­nos­ti života.

Evanjelický

30 Kr­vavé mod­riny sú liečivou masťou na zlého, údery čis­tia najv­nútor­nejšie čas­ti tela.

Ekumenický

30 Zraňujúce údery vy­čis­tia zlo a rany zákutia vnút­ro.

Bible21

30 Modři­ny a bou­le vy­drh­nou špatnost, rány za­sáhnou hlu­boko do nit­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček