EkumenickýPríslovia20,29

Príslovia 20:29

Oz­dobou mladých je ich sila, okrasou star­cov sú šediny.


Verš v kontexte

28 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť ochraňujú kráľa, milo­sr­den­stvom podopiera svoj trón.
29 Oz­dobou mladých je ich sila, okrasou star­cov sú šediny.
30 Zraňujúce údery vy­čis­tia zlo a rany zákutia vnút­ro.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

29 Oz­dobou mláden­cov je ich sila a okrasou star­cov šediny.

Evanjelický

29 Okrasou mláden­cov je ich sila, oz­dobou star­cov ich šediny.

Ekumenický

29 Oz­dobou mladých je ich sila, okrasou star­cov sú šediny.

Bible21

29 Chlou­bou mlá­den­ců je je­jich síla, ozdobou starců še­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček